36. Sūduvos meditacijos

×Aprašas

Sūduvos meditacijos, nors ir turėdamos konkrečią vietą ir datą, neapibrėžiamos nei erdvėje, nei laike. Čia nėra griežtos regulos, dirbtinės sistemos, nes žmogaus įsikišimo reikia tik jo paties sukeltoje sumaištyje, o kosmose ir taip viešpatauja absoliuti darna. Į tą darną patenki per savistabą, savęs identifikavimą ir atjunkymą nuo kasdienių patirčių. Tuomet, kai nurimsta protas, kai išnyksta ribos tarp būties ir esaties, kai sužadinama genetinė atmintis, tyloje išgirsti tai, ką kadaise žinojai.

tel. 8 675 30 593, www.pasakusuduva.lt

+Dalintis
+Meta

Patalpinta: 2012/03/07

Autorius: Administratorius

Kategorija: Renginiai ir reiškiniai

+Komentarai

Komentuoti