19. Marijampolės gimnazija

×Aprašas

1867 m. Marijampolės lenkiškoji keturklasė mokykla carinės valdžios įsaku pertvarkoma į septynių klasių rusiškąją gimnaziją, siekiant mažinti lenkų kultūros įtaką ir besiformuojančią lietuvių inteligentiją integruoti į Rusijos kultūrą. Paradoksalu, tačiau įkurta kaip nutautinimo įrankis Marijampolės gimnazija tampa Lietuvos tautinio sąjūdžio šaltiniu, lietuvių tautos korifėjų lopšiu. Vieno jų, kalbininko Jono Jablonskio, slapyvardžiu Rygiškių Jonas, 1921 m. gimnazija ir pavadinama.

Kauno g. 7, www.rjg.lt

+Galerija
+Dalintis
+Meta

Patalpinta: 2012/03/07

Autorius: Administratorius

Kategorija: Objektai ir vietovės

+Komentarai

Komentuoti