2. Juozas Slaboda

Patalpino 2012/03/07  /   Administratorius  /  0 Komentarų

Kad meditacijai tinkama ne tik gongo muzika, įsitikinsite aplankę vienintelį mūsų krašte dūdmaišininką Juozą Slabodą. Juozas ne tik pademonstruos instrumento galimybes, bet smalsuoliams ir spūstelt, ir pūstelt leis. Kadaise turgaus aikštėse linksminę publiką, po Jekaterinos II draudimo dūdmaišininkai pritilo, bet neišnyko – apie tai byloja dūdų-dūdelių paminėjimai tautosakoje. tel. 8 687 12 910

Skaityti daugiau →

5. Justinas Prakapas

Patalpino   /   Administratorius  /  0 Komentarų

  Kai klaidžiodama Paryžiaus Montmartre aptikau Salvadoro Dali muziejų, kirbtelėjo mintis: „O, kad taip į XX a. trečiąjį dešimtmetį, į gyvo dailininko dirbtuves“. Kelionė laiku ne visų jėgoms (?), bet užsukti į XXI amžiuje kuriančio, vyriausio miesto dailininko Justino Prakapo studiją Marijampolės senamiestyje gali kiekvienas. Kabantys, gulintys, stovintys paveikslai ir… oras toks, kad, rodos, ištiesi …

Skaityti daugiau →

16. Onutė Surdokienė

Patalpino   /   Administratorius  /  0 Komentarų

Baltieji Onutės Surdokienės ažūrai – reljefiniai popieriaus karpiniai – gležni savo medžiagiškumu, bet tvirti ledine įtaiga. Ir tik tokiems pat nuoširdiems kaip autorė stebėtojams atsiveria stebuklingosios jos darbų menės, ir tik toks pat kaip Onutės geranoriškumas atveda į jos prieš 26 m. suburto klubo „Mūza“ buveinę. „Mūzoje“ – 58 Marijampolės kūrėjai, tęsiantys liaudies meno tradicijas …

Skaityti daugiau →

20. Vincas Peckus

Patalpino   /   Administratorius  /  0 Komentarų

Tai, kas šiandien yra dabartis, rytoj virsta praeitimi. Laiko dulkės nukloja net pačius ryškiausius darbus ir tik žmogaus atmintis neleidžia jiems išnykti. Visa Rygiškių Jono gimnazijos istorija saugoma kraštotyrininko, lietuvių k. ir etnokultūros mokytojo, buvusio mokyklos direktoriaus Vinco Peckaus įkurtame gimnazijos muziejuje. O plačiau susipažinti su rygiškiečių – Lietuvos žiburių (Petro Kriaučiūno, Jono Basanavičiaus, Vinco …

Skaityti daugiau →

23. Onutė Mačiulienė

Patalpino   /   Administratorius  /  0 Komentarų

Visai šalia lietuviškų ąžuolų (atskirta tik laiko properšos) auga nedidukė obelis – Onutė Mačiulienė, kurios šmaikštaus ir taiklaus žodžio scenarijai, režisūrinė išmonė dovanojo laurus ne vienai jos vadovaujamai humoro grupei. Nors ir mėtyta „Užupio vėtrų“ Onutė į klausytojus prabyla ne nuoskaudos, o džiugiu vaikiškų knygelių herojų balsu. tel. 8 615 38 071

Skaityti daugiau →

24. Genovaitė Jarumbavičiūtė

Patalpino   /   Administratorius  /  0 Komentarų

Pačius gražiausius epitetus, skirtus Žmogui, Moteriai, radau skaitydama Z. Vidrinsko knygą apie vieną Sūduvos krašto šviesuolių – pedagogų Jarumbavičių šeimą: gera, darbšti, atsakinga, pareiginga, nuoširdi, kruopšti, tauri, tolerantiška, pakanti, kukli, demokratiška, patriotiška, optimistė, veikli, energinga, visuomeniška… Visi jie apie Mokytoją Genovaitę Jarumbavičiūtę, savo asmeniniu pavyzdžiu mokiusią bei ugdžiusią tūkstančius marijampoliečių ir niekada neslėpusią, kad pedagoginės …

Skaityti daugiau →

25. Antanas Šergalis

Patalpino   /   Administratorius  /  0 Komentarų

Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys Antanas Šergalis nuo vaikystės kvėpuoja medžiu (tėtis stalius buvo). Jo preciziškai išdrožtuose medžio reljefuose – realistiniai, romantizuoti senosios buities, etnografiniai, religiniai vaizdeliai. Kartais Antanas drožybą keičia peizažų tapyba (žmonos džiaugsmui, nes šiukšlių mažiau). Visą gyvenimą savarankiškai studijuojantis įvairiausių pasaulio tautų dailininkų kūrybą, Antanas išsiugdė beribį reiklumą sau ir savikritiškumą, apie ką …

Skaityti daugiau →

26. Elena Šergalienė

Patalpino   /   Administratorius  /  0 Komentarų

Rožinė girnavė, avocetė, palamedėja, kiras, pelėda, mornelis ir dar dešimtys paukščių… Ne, ne Tado Ivanausko muziejuje, o nedideliame bute Marijampolėje. Elenai Šergalienei, nuo mažumės pavydžiai žvelgusiai į lekiančius paukščius, šiandien pavydi paukščiai – jos žmogiškųjų gebėjimų ir išmonės. Tvirtai stovintys ant kojelių (Elena puikiai išmano metalo konstrukcijas), tikslių proporcijų, artimų originalams spalvų – sparnuočiai atrodo …

Skaityti daugiau →

28. Kazimieras Barišauskas

Patalpino   /   Administratorius  /  0 Komentarų

Palaikius delnuose Kazimiero Barišausko juvelyrinius dirbinius dingsta bet koks noras „puoštis“ niekalais. Tave tarsi pakeri, tik nesuvoki kas: ar tie baltiški, ar vikingiški simboliai, ar žinia iš praeities, kurią autorius perduoda savo darbais. Viena yra gėrėtis Kazimiero kurtomis archeologinių papuošalų kopijomis muziejuose bei galerijose, o visai kas kita nešioti ant rankos ar kaklo barišauskiškos paslapties …

Skaityti daugiau →

41. Vytautas ir Liuda Viliūnai

Patalpino   /   Administratorius  /  0 Komentarų

Tiems, kuriems Marijampolė yra „juodoji skylė“, pravartu būtų bent valandėlę pabendrauti su Vytautu ir Liuda Viliūnais, kad sužinotų, kokią pagarbą žmonės gali jausti savo miestui. „Marijampolė – visos Lietuvos istorijos ženklas, kultūrinės atminties orientyras“, – sako Vytautas, o Liudos ekskursijas V. Mykolaičio-Putino muziejuje dar ir dabar mena ne vienas. Tad dėsninga, kad tik tokių pedagogų, …

Skaityti daugiau →

42.Kunigas Juozas Barkauskas

Patalpino   /   Administratorius  /  0 Komentarų

„Tiesos ieškojimas yra didžiausias gėris“, – sutinka su XVI–XVII a. filosofu Fr. Beikonu kunigas Juozas Barkauskas. „Sumažinti blogį galime plėsdami gėrio teritoriją“, – pritaria kunigas Volterui. Ir tai ne tik pašnekesiai su mąstytojais, bet gyvenimo dialogas su savimi ir aplinka. Tiesos ilgesys atvedė į kunigų luomą, meilė žmogui šį pašaukimą pavertė didžiąja Švente žemėje… Kambarėlyje, …

Skaityti daugiau →

51. Birutė Šeškevičienė

Patalpino   /   Administratorius  /  0 Komentarų

Delne telpanti mažylė ir pusmetrinė gražuolė. Temperamentingoji ispanė ir beveidis amišas. Tolimosios Tongos salos ir kaimyninė Latvija. Australijos aborigenas ir Anglijos karalienė Viktorija. Tai vis užuominos atsakymui į mįslę: „Antrame aukšte visas pasaulis. Tyli, nors moka beveik šimtą kalbų. Kas?“ Lėlės. 711 lėlių namai. Neoficialus lėlių muziejus. Pažintinis. Unikalus. Mistinis… Nesenstančiu grožiu lėlės dalinasi su …

Skaityti daugiau →

53. Nijolė Gruodienė

Patalpino   /   Administratorius  /  0 Komentarų

Kai 1955 m. gimtojo miestelio scenoje koncertuojant „Lietuvos“ ansambliui drąsiajai Nijolytei buvo leista „brūkštelėti per kankles“, suvirpėjo ne tik sielos, bet ir viso gyvenimo styga. Nuo tada kanklės ir liaudies daina lydėjo bei lydi Nijolę Gruodienę visur: pedagoginiame darbe, visuomeninėje veikloje, artimųjų rate, bičiulių sambūriuose. Na, o renginyje, kuriame apsilanko Nijolė, slogios tylos nebūna – …

Skaityti daugiau →

54. Julius Narušis

Patalpino   /   Administratorius  /  0 Komentarų

Akmeninis išminčius įdėmiu žvilgsniu nulydi kiekvieną, taku nueinantį link Kauno ir Juknevičiaus gatvių sankryžos. Atidžiai žvelgia į savo tautiečius ir Vytautas Didysis Vytauto parke. Abiejų (ir dar daugelio kitų) akyse užkoduotas autoriaus skulptoriaus Juliaus Narušio žvilgsnis. Žvilgsnis – aštrus, o formos – aptakios, švelnios, tarytum lengvu rankos mostu nuo akmens luito buvo nubraukta visa, kas …

Skaityti daugiau →

55. Danutė Vidrinskienė

Patalpino   /   Administratorius  /  0 Komentarų

Rugsėjų upės, susijungusios vandenyne – žmoguje, suskamba išminties ir kūrybos varpais. Dėka jų, mokytojų, pajėgiančių tuos varpus išjudinti. Būtent tokius kolegas, galingus ir nešančius didžiausią atsakomybę – formuojančius, ugdančius asmenybes, regi kraštotyrininkė, esperantininkė Danutė Vidrinskienė. Kruopštus, dešimtmečius trunkantis darbas – atsiminimų knygose nuo užmaršties apsaugantis mokytojų, tremtinių, rezidencinės kovos dalyvių pėdsakus krašto istorijoje. tel. 8 …

Skaityti daugiau →

57. Juozas Šeimys

Patalpino   /   Administratorius  /  1 Komentaras

„Tykokit“, – tai Juozo Šeimio palinkėjimas mums, savo gentainiams. Parašytas jis senovinio rašto ženklais – runomis. Runų (ronijimų, sužeidimų, įbrėžimų) prasmių žinojimas atveria prieigas prie tų klodų, kuriuos protėviai paliko ainiams ant stelų, ginklų, papuošalų, amuletų ir pan. Be to, Juozas runomis skaito Egipto istoriją, mesdamas iššūkį pačiam egiptologijos tėvui Ž. F. Šampoljonui. tel. 8 …

Skaityti daugiau →

58. Ričardas Vainas

Patalpino   /   Administratorius  /  0 Komentarų

Kadaise Marijampolės dramos teatro rūkomajame pakvipus prabangiu tabaku, žinodavau, kad teatro gerbėjų laukia geras spektaklis – Ričardas Vainas vėl repetuoja. Tas „dūmelis“ pokalbyje su menininku – aliuzija į kastanediškus Don Chuano mokymus, kai realybė dingsta ir grįžta jau transformavusi. Ir net ištįsėliai Ričardo drožti medinukai plevenantys aplinkui, rodos, šelmiškai tau mirkteli… tel. 8 688 58 …

Skaityti daugiau →

59. Kęstutis Subačius

Patalpino   /   Administratorius  /  0 Komentarų

Kęstutis Subačius ilgą laiką tiesiogiai dalyvavo miesto kūrimo procese, 1976–1977 m. būdamas Kapsuko r., o 1977–1990 m. Kapsuko (Marijampolės) miesto VK pirmininku. Bet ne tik apie šio meto faktus, datas, žmones K. Subačius gali papasakoti. Ilgai rinkta, kaupta, tyrinėta medžiaga apie miesto ištakas, kurios savo dvasinės kultūros paveldo prasme yra unikalios, apie Sūduvos krašto istoriją, …

Skaityti daugiau →

60. Vytautas Gaulia

Patalpino   /   Administratorius  /  0 Komentarų

Pokalbių su inžinieriumi Vytautu Gaulia temų diapazonas labai platus: nuo Sūduvos vardo paminėjimo Kl. Ptolemėjaus veikale „Geografija“ iki ekonominių visuomenės raidos dėsnių K. Markso „Kapitale“. Tiesa, Vytauto radikalumas ir tikslumas nuo diskusijų atbaido ne vieną veiklų diletantą. Vytautas Gaulia – marijampoliečių bendrijos, įsteigtos 1990 m., ilgametis vadovas. Ir Vytauto Gaulios priminimas marijampoliečiams – esamiems ir …

Skaityti daugiau →

61. Gintas K. (Kraptavičius)

Patalpino   /   Administratorius  /  0 Komentarų

Ar triukšmas (chaoso liudininkas) gali būti siejamas su muzika (harmonijos valdove)? „Taip, gali“, – patvirtintų Gintas K. (Kraptavičius), vienas žymiausių šiuolaikinės eksperimentinės muzikos kūrėjų Lietuvoje, savo kūryboje naudojantis triukšmą, skaitmeninius garsus, granuliuotas struktūras, taip pat atliekantis įvairias su garsu susijusias akcijas, kuriantis garso takelius filmams. Gintas K. – tarptautinių garso meno konkursų nugalėtojas, medijų meno …

Skaityti daugiau →