1. Geležinkelio stotis

Patalpino 2012/03/07  /   Administratorius  /  0 Komentarų

Svarbiausia yra pradžia. Taškas, centras, atspirtis, gimimas. Paskui jau prasideda improvizacijos. Savaip įdomios, kitaip suvoktos, savaip originalios, kitaip išreikštos. Šiandieninės kelionės pradžia – geležinkelio stotis. Viena gražiausių Lietuvoje, moderno stiliaus, pradėta statyti 1923 m. pagal inžinieriaus Edmundo Fryko projektą. Stotis akį traukia savo asimetrine kompozicija, aukštais šlaitiniais stogais bei raudonų plytų sienomis, kurių fone baltuoja …

Skaityti daugiau →

7. P. Butlerienės gatvė

Patalpino   /   Administratorius  /  0 Komentarų

Įsukęs į P. Butlerienės gatvę, ribojančią (kartu su Gedimino, V.Kudirkos, Laisvės gatvėmis) vieną iš senamiesčio kvartalų, atidesnis praeivis išvys šimtametės praeities fragmentus: ant keleto namų sienų – raudonų plytų atodangos. Kadaise ne vieną šokiravęs užrašas „Овощи“ (liet. „Daržovės“) ant buvusios sinagogos fasado liko tik nuotraukose. Šiandien čia – Švietimo centras. Kitoje gatvės pusėje, vidiniame kieme …

Skaityti daugiau →

8. J. Basanavičiaus aikštė

Patalpino   /   Administratorius  /  0 Komentarų

Daugybė suolelių rekonstruotoje J. Basanavičiaus aikštėje kvieste kviečia prisėsti ir apsižvalgyti aplinkui: viešbutis, parduotuvė (praeitin išplaukusi „Gulbė“), paštas, policijos komisariatas, savivaldybė, Kultūros centras ir ryškusis aikštės akcentas – 19 metrų paminklas „Tautai. Kalbai. Lietuvos 1000-mečiui“ (skulp. Kęstutis Balčiūnas). Keturi bareljefai simbolizuoja Lietuvos etninius regionus, sukta kolona – nelygų tautos istorijos kelią. Koloną užbaigia erdvėje skriejantis …

Skaityti daugiau →

11. Poezijos parkas

Patalpino   /   Administratorius  /  0 Komentarų

Iš aikštės nusileidus laiptais žemyn (ten, kur Šešupė susitinka su Jevonio upeliu) rymo Poezijos parkas. Vardą parkui dovanojo Poezijos paukštė 1986 m. pavasarį nutūpusi jaunuolyne. 1999–2004 m. per liepos pilnatį parke vykdavo naktiniai poezijos skaitymai, kur išalkusiems Žodį kaip duoną dalino ne tik vietiniai, bet ir žinomi Lietuvos poetai. 2012 metais Poezijos paukštė vėl žada …

Skaityti daugiau →

12. Magdalenos Birutės Stankūnienės menų galerija ir Dailės galerija

Patalpino   /   Administratorius  /  0 Komentarų

Lietuvių išeivijos kultūros veikėjos, filantropės, dailininkės Magdalenos Birutės Stankūnienės dėka (skirta 100 000 litų parama) 2006 m. Kultūros centre įkuriama mecenatės vardo menų galerija. Ir kaip dera pirmagimei, ji domisi viskuo: tekstile, akvarele, skulptūra, kaukėmis, lėlėmis, fotografija etc. Kita sesė, 2008 m. įrengta Dailės galerija, ne pagal metus subrendusi ir solidi – čia eksponuojami po …

Skaityti daugiau →

19. Marijampolės gimnazija

Patalpino   /   Administratorius  /  0 Komentarų

1867 m. Marijampolės lenkiškoji keturklasė mokykla carinės valdžios įsaku pertvarkoma į septynių klasių rusiškąją gimnaziją, siekiant mažinti lenkų kultūros įtaką ir besiformuojančią lietuvių inteligentiją integruoti į Rusijos kultūrą. Paradoksalu, tačiau įkurta kaip nutautinimo įrankis Marijampolės gimnazija tampa Lietuvos tautinio sąjūdžio šaltiniu, lietuvių tautos korifėjų lopšiu. Vieno jų, kalbininko Jono Jablonskio, slapyvardžiu Rygiškių Jonas, 1921 m. …

Skaityti daugiau →

21. V. Mykolaičio-Putino muziejus

Patalpino   /   Administratorius  /  0 Komentarų

Vincas Mykolaitis-Putinas 1909 m. palikęs Marijampolės gimnaziją į ją „sugrįžta“ 2002 m., kai į specialiai įrengtas patalpas perkeliamas atnaujintas V. Mykolaičio-Putino muziejus. Pravėręs muziejaus duris didžiulėje nuotraukoje išvysti Poetą, po akimirkos iš būties gelmių išgirsti ramią kalbėseną, o po valandėlės pajunti, kad esi amžiaus sujungtas nematoma gija „tarp mūs visų širdžių“. Literatūros pamoka tokioje estetinėje …

Skaityti daugiau →

22. Evangelikų liuteronų bažnyčia

Patalpino   /   Administratorius  /  0 Komentarų

1835 m. pradėta statyti klasicistinės architektūros bebokštė evangelikų liuteronų bažnyčia. Gerokai vėliau pristačius bokštą-varpinę, ryškia vertikalia dominante praturtinama Peterburgo (dabar Kauno) gatvės perspektyva. Karo metu bažnyčia uždaroma, o po nacionalizavimo jos patalpose įrengiama sporto salė. 1995 m. į suremontuotus Dievo namus vėl sugrįžta tikintieji. 1997 m. kunigo tarnystei ordinuojamas diakonas Vaidas Klesevičius, kurio betarpiškas bendravimas …

Skaityti daugiau →

29. Marijampolės mokytojų seminarija

Patalpino   /   Administratorius  /  0 Komentarų

Buvusiame karininkų klube 1919 m. įsteigiama Marijampolės mokytojų seminarija, viena iš dviejų (kita – Panevėžyje) pirmųjų mokytojus rengiančių valstybinių lietuviškų įstaigų. Nuo pat įkūrimo čia rengiami pradinių klasių mokytojai, vėliau ir ikimokyklinių įstaigų pedagogai, kultūros darbuotojai. Įdomūs šios mokyklos vardo viražai: Marijampolės mokytojų seminarija, O. Žemaitytės-Sukackienės vardo mokytojų seminarija, Kapsuko O. Sukackienės pedagoginė mokykla, O. …

Skaityti daugiau →

31. Marijampolės senosios kapinės

Patalpino   /   Administratorius  /  0 Komentarų

Kiekvienas amžino poilsio atgulęs daugiau ar mažiau vertas gyvųjų atminimo, todėl įėjusi pro Marijampolės senųjų kapinių vartus nusilenkiu visiems. O širdis atveda prie rytinėje pagrindinio tako pusėje palaidotos liaudies rašytojos Žemaitės antkapinio paminklo-knygos, po to – į kapinių šiaurės-vakarų kampą prie poeto, vertėjo Petro Armino-Trupinėlio kapavietės. Rytinėje kapinių pusėje, netoli šoninio išėjimo, padedu gėlių prie …

Skaityti daugiau →

32. Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia

Patalpino   /   Administratorius  /  0 Komentarų

Stačiatikių cerkvė (pradėta statyti 1888 m.) 1924 m. atiduota marijonų vienuoliams, vėliau virtusi sandėliu, archyvu, 1989 m. vėl grąžinta katalikams. Išplėsta ir rekonstruota: paliktas centrinis transepto bokštas, keturi bokšteliai panaikinti; smaile pakeista varpinės bokšto viršūnė. Šv. Vincento Pauliečio bažnyčios fasaduose persipina neoromaninei ar chitektūrai būdingos formos su orderio elementais ir žaismingais dviejų spalvų (rausvų ir …

Skaityti daugiau →

34. Marijampolės kraštotyros muziejus

Patalpino   /   Administratorius  /  0 Komentarų

Informacija, pateikta įdomiai, apgalvotai, įstringa ilgam. Būtent taip Marijampolės kraštotyros muziejuje talentingai sukurtame interjere, intriguojančiai išskaidytoje erdvėje pristatomos dvi ekspozicijos: „Miestas prie Šešupės“ – skirta miesto kūrimosi istorijai ir raidai iki 1990 m., „Tautos dvasia“ – jungianti Sūduvos priešistorę bylojančius radinius, religinio meno dirbinius ir šimtmečio informaciją saugančius buities daiktus, suvalkietiškus apdarus. Be to, muziejaus …

Skaityti daugiau →

35. Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejus

Patalpino   /   Administratorius  /  0 Komentarų

Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejus – informatyviausias šios rūšies muziejus Lietuvoje. 1944-1953 m., kai Lietuvoje ginklu buvo priešinamasi sovietiniams okupantams, šalis padalinama į 10 apygardų. Marijampolės apylinkėse veikė Tauro apygardos partizanai, kurių nuotraukos, ginklai, uniformos, protokolų kopijos, asmeniniai daiktai pristatomi pirmoje ekspozicijoje. Antroje – tremties košmarus menantys reliktai: kalinio drabužiai, laiškai, rankdarbiai, lagaminai, į …

Skaityti daugiau →

37. Vytauto parkas

Patalpino   /   Administratorius  /  0 Komentarų

Praėję (tiesa, dar perspektyvoje) pro simbolinius vartus į Vytauto parką, primenančius senąjį įėjimą į Miesto sodą, patenkame į prezentacinę zoną, kurios centre – paminklas Vytautui Didžiajam, dešinėje – paminklas partizanams, koplytėlė, tolėliau – 1934 m. pastatyti kunigų emeritų namai (dabar šiame pastate Vilkaviškio vyskupijos kurija). Parko gilumoje – rekreacinė zona su vejomis poilsiui (besiilgintiems Europos …

Skaityti daugiau →

38. P. Kriaučiūno viešoji biblioteka

Patalpino   /   Administratorius  /  0 Komentarų

Knygos, periodiniai leidiniai, parodos, susitikimai – bibliotekoje tai įprasta. Bet kad P. Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje galima pasinaudoti internetu (nemokamai!) priminti vertėtų. Jau 90 m. šis kultūros židinys sušildo kiekvieną čia užsukantį. Be to, mūsų bibliotekoje įkurtas pirmasis Lietuvoje, antrasis Europoje, interaktyvaus mokymosi centras – Multicentras. Aštuoniose Multicentro laboratorijose (Vaiko, Dizaino, Muzikos, Meno, Pasaulio, Mokslo, Technikos, …

Skaityti daugiau →

43. Prezidento K. Griniaus muziejus

Patalpino   /   Administratorius  /  0 Komentarų

Daugybę kartų eidama pro medinį namelį žvilgtelėdavau į užrašą: „Šiame name 1902–1914 m. gyveno Lietuvos prezidentas K. Grinius“, – ir nužingsniuodavau tolyn. Kol vieną dieną, susigėdusi savo abejingumo, pravėriau duris. Išvysti prie šachmatų lentos sėdintį į devintą dešimtį įkopusį Vytautą Grinių, literatą, muziejaus įkūrėją, linkėčiau kiekvienam gyvenimo prasmę pametusiam žmogui. Ši pažintis užpildė ne tik …

Skaityti daugiau →

44. Dramos teatras

Patalpino   /   Administratorius  /  0 Komentarų

Užgimęs XIX a. pab. slaptuose ūkininkų sodybose rengiamuose lietuviškuose vakaruose, Sūduvos teatrinis menas atkakliai artėjo link profesionalios scenos. 1942 m. drama „Sudrumstoji ramybė“ pranešama visuomenei apie Marijampolės miesto dramos teatro įsikūrimą, o po pusmečio miestelėnai pakviečiami į naujų teatro rūmų atidarymą. Deja, sustiprėjus ginklų žvangėjimui (1944 m. priartėja frontas) mūzos nutyla. Ir ši mūzų tyla …

Skaityti daugiau →

46. Mažoji bazilika

Patalpino   /   Administratorius  /  0 Komentarų

1818 m. vietoj sudegusios (dar grafienės P. Butlerienės funduotos) bažnyčios pradėta mūryti nauja, kuri 1824 m. konsekruota šv. arkangelo Mykolo vardu. 1934 m. į bažnyčios koplyčią buvo perkelti arkivyskupo Jurgio Matulaičio palaikai. Kelis kartus didintos, trinavės bažnyčios architektūra eklektinė – klasicistinių ir neobarokinių formų. Mažojoje bazilikoje (titulas suteiktas 1992 m.) meninę vertę turi šeši altoriai, …

Skaityti daugiau →

49. Marijonų vienuolynas

Patalpino   /   Administratorius  /  0 Komentarų

Tūlo pasauliečio sąmonėje vienuolis tarsi mistinė asmenybė, gyvenanti kažkur kalnuose ar romanų puslapiuose. Todėl ne vienas nustemba sužinojęs, kad Lietuvoje yra 76 vienuolynai, o vienas iš keturių marijonų vienuolynų – pačiame Marijampolės centre. Čia gyvena ir savo pirmtako, atvykusio 1750 m., sielovadinę veiklą tęsia 7 vienuoliai. Vienuolyne vasarą duris atvėrė modernus, interaktyvus muziejus, kuriame yra …

Skaityti daugiau →

50. Marijonų gimnazija

Patalpino   /   Administratorius  /  0 Komentarų

Vienuolyno teritorijoje 1923 m. pastatytas trijų aukštų juvenatas – gimnazija su bendrabučiu. Iki 1937 m. gimnazijai, į kurią buvo priimami berniukai nuo dvylikos metų, vadovavo istorikas, kunigas Jonas Totoraitis, veikalo „Sūduvos Suvalkijos istorija“ autorius. 1940 m. uždaryta Marijonų gimnazija savo veiklą atnaujina po 57 metų, o 2000 m. duris atveria senasis suremontuotas klasikinių proporcijų paprastų …

Skaityti daugiau →